Hakkımızda
PYD İletişŸim Alt Grubu, gönüllülük esaslı olan Dernekçilik faaliyetleri içerisinde planlı ve paylaşŸımcı bir ortam yaratarak, paydaşŸlarımızın farkındalıklarını ve etkinliklerini verimli şŸekilde kullanmaları için gereken koordinasyon çalışŸmalarına öncülük etmek ve bir temel oluşŸturmak amaçları doğŸrultusunda faaliyet göstermektedir.
Haberler & Duyurular
Proje Yönetim Derneği'nin kuruluşunun 16. yılı nedeniyle düzenlemiş olduğumuz Pazar Kahvaltısı gerçekleştirildi. »
Proje Yönetim Derneği'nin iki ayda bir yayınladığı Proje Postası'nın 2. sayısı çıkmıştır. »
Proje Yönetim Derneği tarafından iki ayda bir çıkartılacak olan "Proje Postası"nın ilk sayısının hazırlıkları tamamlandı. »
Fotoğraflar


Faaliyet Raporu