Pazar Kahvaltısı - 16. Yıl Etkinliği
1995 yılında Ankara’da kurulmuş olan Proje Yönetim Derneği, Türkiye’de kamu ve özel sektör kuruluşlarında proje yönetim anlayışının temellerinin yerleşmesine, gelişmesine ve bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Oluşturulan hedeflere ulaşılabilmesi için günümüzün en önemli konularından biri yani iletişimin etkin bir şekilde kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle Proje Yönetim Derneği İletişim Kurulu oluşturulmuş ve Haziran-2010'da çalışmalarına başlamıştır.

Proje Yönetim Derneği İletişim Kurulu aşağıda ismi belirtilen üyelerden oluşmuş olup, çalışmalarına devam etmektedir.


Misyonumuz

Gönüllülük esaslı olan Dernekçilik faaliyetleri içerisinde planlı ve paylaşımcı bir ortam yaratarak, paydaşlarımızın farkındalıklarını ve etkinliklerini verimli şekilde kullanmaları için gereken koordinasyon çalışmalarına öncülük etmek ve bir temel oluşturmak.

25.10.2011
Fotoğraflar


Faaliyet Raporu